LANGUAGE:

>

O nas / Zasady rezerwacji i sprzedaży zaproszeń na imprezy specjalne

 Zasady rezerwacji i sprzedaży zaproszeń na imprezy specjalne: Walentynki, Bal Ostatkowy, Dzień Kobiet, Bal Andrzejkowy, Bal Sylwestrowy i inne.

1. Rezerwacji można dokonywać mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
2. Zapytania rezerwacyjne prosimy kierować na adres: info@mietowewzgorza.pl.
3. Dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Wpłacona kwota jest zadatkiem.
5. Bardzo prosimy o przestrzeganie podanego podczas dokonywania rezerwacji terminu płatności. Decyduje data wpływu środków na konto Miętowych Wzgórz. W tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych: nazwa i data imprezy oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej.
6. Miętowe Wzgórza honorują następujące formy płatności za zaproszenia: karta płatnicza/kredytowa, gotówka płatne w recepcji w okresie ważności rezerwacji.
Przelewem na konto bankowe nr: 75 8241 0009 2001 0002 8945 0002

7. Odbiór zaproszeń opłaconych przelewem w recepcji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00


Zwroty

1. W przypadku, gdy impreza nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Miętowych Wzgórz z pominięciem siły wyższej Miętowe Wzgórza przyjmować będzie zwroty zaproszeń w równowartości ceny zaproszenia w terminie do 30 dni po odwołanej imprezie.
2. Miętowe Wzgórza zastrzegają, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu zaproszenia, zwracana będzie wyłącznie wpłacona kwota. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.
3. Zwrot za zaproszenia, w przypadku rezygnacji Kupującego
• 100% zwrotu na minimum 30 dni przed planowaną datą imprezy
• 50% zwrotu na minimum 14 dni przed planowaną datą imprezy
4. Zaproszenie nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji poniżej14 dni przed planowaną datą imprezy.
5. Zwroty będą dokonywane co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za zaproszenia. Wyłącznie na ten sam numer konta bankowego z którego nastąpiła wpłata. W przypadku płatności gotówką wyłącznie na podstawie okazanego paragonu.

Niniejszy Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej www.zlotopolskadolina.pl
http://www.zlotopolskadolina.pl/o-nas,zasady-rezerwacji-i-sprzedazy-zaproszen,114.html
 


Pliki do pobrania:

Plik nr 1 wstecz